Ethereum

Ethereum är en programmerbar blockkedja med smarta kontrakt som möjliggör skapande och användning av decentraliserade applikationer. Ethereum är idag hemmet för NFTs och det har byggts tusentals decentraliserade applikationer på blockkedjan. 

Ethereum är den mest populära blockkedjan för NFT handel

Vad är Ethereum?

Jämfört med Bitcoin, som i stort är ett betalningsnätverk, kan Ethereum mer ses som ett internet för decentraliserade applikationer. Ethereum och dess kryptovaluta ether (ETH) är den största blockkedjan respektive kryptovalutan inom NFT området. Här ger vi dig en inblick i vad Ethereum är och hur blockkedjan fungerar.

Bakgrund till Ethereum

I december 2013 grundade Vitalik Buterin och 7 andra personer Ethereum med två mål; (1) att avlasta Bitcoin blockkedjan och (2) att skapa ett nätverk av decentraliserade datorer som kan hantera applikationer och program.

Under juli-augusti 2014 såldes 60 miljoner Ether (ETH) för 31 600 Bitcoins (BTC), motsvarandes vid tidunkten 0,3 dollar per ETH.

Vitalik Buterin grundade blockkedjan Ethereum 2013

Hur fungerar Ethereum?

Ethereum Virtual Machine
Ethereum använder en så kallad virtuell maskin (EVM) som kan liknas vid en enorm global dator som består av många individuella datorer som kör Ethereums mjukvara. 
De individuella datorer som kör Ethereum kallas noder som samtliga har kopior av blockkedjans datahistorik. Idag har Ethereum tusentals noder som körs av personer världen över. Om en eller flera noder skulle försvinna, finns det tusentals andra som fortsätter köra mjukvaran som håller igång blockkedjan.

Att hålla igång datorerna som driver blockkedjan innebär investeringar i både hårdvara och elektricitet från deltagarna. För att täcka dessa kostnader använder Ethereum sin egen kryptovaluta Ether (ETH).

Decentraliserat samarbete
Det decentraliserade samarbetet innebär att deltagare inte behöver förlita sig på ett centraliserat system vilket förminskar risken om nedstängning. Sedan det första blocket producerades 2015 har Ethereum aldrig legat nere.

Säkerhet genom kryptografi
Kryptografiska mekanismer säkerställer att när transaktioner har verifierats som giltiga och lagts till i blockkedjan av validerare, kan de senare inte manipuleras. Samma mekanismer säkerställer också att alla transaktioner enbart utförs efter att en användare har signerat transaktionen genom sin kryptoplånbok.

Ethereum drivs av Ethereum Virtual Machine tillsammans med noderna som kör Ethereums mjukvara

Ethereums kryptovaluta

Ether (ETH) är kryptovalutan som utgör grundpelaren för blockkedjan Ethereum. 

ETH som drivmedel för Ethereum
Vid användning av Ethereum, för att exempelvis köpa, sälja eller skicka NFTs betalas en transaktionsavgift (gas) i ETH. Varje transaktion kräver en viss mängd beräkningskraft vilket betalas ut i ETH. Det betyder att du behöver en liten mängd ETH för att kunna använda blockkedjan Ethereum. Transaktionsavgiften varierar beroende på mängden beräkningsresurser som kävs och hur många användare som vill använda Ethereum samtidigt.

ETH som lön för validerare
Transaktionsavgiften är även en incitamentsavgift till validerare (de som producerar och validerar nya block) för att de ska bearbeta, verifiera, godkänna och inkludera transaktioner i nya block på blockkedjan. Dessa belöningar förebygger också skadliga intentioner såsom att medvetet täppa till nätverket genom att begära oändliga beräkningar eller andra resurskrävande åtgärder, eftersom det skulle innebära höga kostnader.

ETH som säkerhet för Ethereum
ETH används också för att säkerställa Ethereum på tre huvudsakliga sätt: 1) Belöna validerare som föreslår nya block eller rapporterar oärligt beteende från andra validerare; 2) Deposition från validerare, vilket fungerar som säkerhet mot oärligt beteende – om validerare agerar oärligt kan de förlora sin deposition; 3) Vikta röster för nyligen föreslagna block.

Ethereums egna kryptovaluta Ether eller ETH fungerar som drivmedel och säkerställer Ethereum blockkedjan

Så säkerställs Ethereum

Validerare säkerställer Ethereum
Ethereum säkerställs genom validerare. För att delta som validerare behöver en användare betala in 32 ETH som en deposition i ett insättningskontrakt och köra tre separata programvaror; en exekveringsklient, en konsensusklient och en validator.

Vid insättning av 32 ETH ansluts användaren till en aktiveringskö. När användaren har aktiverats får användaren nya föreslagna block skickat till sig från noder på Ethereum nätverket. Transaktionerna som levereras i ett block exekveras sen på nytt och blocksignaturen kontrolleras för att säkerställa att blocket är giltigt. Om det är giltigt skickar valideraren en röst (ett intyg) till förmån för blocket.

Kontinuerligt väljs en validerare slumpmässigt ut för att föreslå ett nytt block. Denna validerare ansvarar för att skapa ett nytt block och skicka ut det till andra noder i nätverket. Samtidigt väljs en kommitté av validerare slumpmässigt ut för att avgöra giltigheten av blocket som föreslås.

Säkerheten stärks när fler låser in ETH
I takt med att fler blir validerare och låser in ETH som en deposition (stake), blir det svårare att attackera Ethereum eftersom det krävs en majoritet för att kontrollera blockkedjan. Det innebär att det krävs mer och mer kapital (ETH) för att kunna nå en majoritetskontroll, vilket bidrar till att förstärka Ethereums säkerhet.

Ethereum säkerställs genom validerare som låser in 32 ETH vartefter validerarna kan ansluta och börja validera nya block av transaktioner på blockkedjan

Ethereums konsensusmekanism

Ethereum använder sig av konsensusmekanismen Proof-of-Stake (PoS) efter att tidigare, likt Bitcoin ha använt sig av Proof-of-Work (PoW).

Staking
Staking, metoden som används vid PoS, innefattar att alla som vill validera och lägga till nya block på Ethereum blockkedjan behöver låsa in minst 32 ETH i ett insättningskontraktet som en deposition och köra valideringsmjukvara. Genom att bli en validerare ansvarar du för att lagra data, bearbeta transaktioner och lägga till nya block i blockkedjan. Validerare bidrar till att hålla Ethereum säkert samtidigt som de tjänar ETH för sitt arbete.

Belöningar och straff främjar ärligt beteende
PoS innefattar ett system med belöningar och straff som starkt uppmuntrar validerare att vara ärliga och anslutna i största möjliga utsträckning samtidigt som det skapar en extremt hög kostnad för att attackera blockkedjan.

Bli en validerare på Ethereum
För att bli din egna validerare krävs det en deposition på 32 ETH och en dator som är uppkopplad dygnet runt. Det finns dock flera alternativ, såsom Rocket Pool och Lido, där mindre ETH krävs.

Ethereum blockkedjan använders sig av konsensusmekanismen Proof of Stake efter att tidigare ha använt sig av proof of work

Smarta kontrakt på Ethereum

Utvecklare laddar upp program (återanvändbara kodavsnitt) som användare av blockkedjan kan begära förfrågningar från och som sedan exekveras av nätverket. Dessa program kallas smarta kontrakt.

Automatisk exekvering utan mellanhänder
Ett smart kontrakt är ett skript som, vid anrop med en förfrågan, automatiskt utför åtgärder eller beräkningar givet att förutbestämda villkor är uppfyllda. Exempelvis när du signerar en transaktion om att köpa en NFT så kör kod igång på ett smart kontrakt som gör att säljarens plånbok ges tillgång till det förutbestämda ETH beloppet, medan din kryptoplånbok ges tillgång till NFTn. Interaktioner med smarta kontrakt är oåterkalleliga.

Tillgängligt för alla
Mot en avgift har vem som helst möjlighet att skapa ett smart kontrakt och göra det tillgängligt på Ethereum. Alla användare har sedan, mot en avgift, möjlighet att skicka förfrågningar till det smarta kontraktet för att exekvera dess kod. En programmerbar blockkedja med smarta kontrakt gör att utvecklare kan bygga och distribuera applikationer och tjänster till Ethereums användare.

smarta kontrakt på Ethereum gör att användare av blockkedjan kan genomföra transaktioner utan inblandning av mellanhänder då smarta kontrakt automatiskt exekverar när specifika villkor är uppfyllda

Ethereums egenskaper

tillgängligt

Alla med en internetuppkoppling har möjlighet att delta i Ethereums ekosystem.

Decentraliserat

Ethereum gör det möjligt att genomföra transaktioner med vilkena användare som helst på Ethereum utan inblandning av tredje part, dygnet runt. Du behöver inte gå via mellanhänder.

Ocensurerat

Ingen regering eller företag har kontroll över Ethereum. Decentraliseringen gör det nästan omöjligt för någon att hindra dig från att genomföra transaktioner och använda applikationer på Ethereum.

garantier

Användare har en säker, inbyggd garanti för att medel endast byter ägare om de villkort som avtalats upprätthålls. På samma sätt kan utvecklare vara säkra på att regler och förutsättningar inte kommer ändras för dem.

sammankopplat

Eftersom alla appar på Ethereum är byggda på samma blockkedja kan de bygga på varandra. Detta gör att protokoll och tjänster enbart behöver byggas från grunden en gång. Nästa protokoll och tjänst kan utgå från det som redan finns och enbart fokusera på förbättring.

Halka inte efter

Upptäck möjligheterna inom NFT området idag. Signa upp dig nedan. Nyhetsbrev är på gång.