Ordlista

Det kan vara övermäktigande med alla nya termer inom NFT området. Vi hjälper dig att snabbt komma igång med krypto och NFT termer genom vår ordlista.

51% attack

En attack genom att ta kontroll över ett nätverks ’hash rate’ för mining eller genom att ta kontroll över mer än 50% av inlåsta tokens i en blockkedja.

Airdrop

En gratis distribution av tokens eller NFTs. Det kan exempelvis riktas eller distribueras till befintliga adresser på ett givet nätverk som varit tidiga användare av ett system eller till adresser som äger specifika NFTs sedan tidigare.

Arweave

En ny typ av lagring som stödjer data med hållbara och eviga resurser, vilket gör det möjligt för användare och utvecklare att lagra data för alltid. Flertalet NFTs använder sig av detta system.

Block

Ett block är som en mapp som innehåller datafiler. Innehållet i denna mapp är de transaktioner som sker under ett givet tidsintervall. Varje block innehåller en referens som länkar blocket till det föregående blocket – därav termen blockkedja. Nya block läggs till i blockkedjan av miners eller validerare av en blockkedja enligt en konsensusmekanism där det säkerställs; att saldon inte spenderats två gånger; att varje digital signatur matchar meddelandets publika nyckel; och att den inkluderade referensen matchar referensen för det senast tillagda blocket. Block kan inte ändras i efterhand, därav beskrivningen att blockkedjan är oföränderlig.

Blockkedja

Publik decentraliserad databas där varje transaktion registreras och distribueras över ett nätverk.

CC0

CC0 innebär i praktiken att du som kreatör avstår från all upphovsrätt och liknande rättigheter som du har till ett verk och istället dedikerar dessa rättigheter till det offentliga området. CC0 NFTs kan i stort sett användas fritt av vem som helst.

Konsensusmekanism

Hela stapeln av protokoll, incitament och idéer som gör att ett nätverk av noder kan komma överens om tillståndet för en blockkedja.

Kryptovaluta

Kryptovalutor är mer än bara en digital form av värde. För tillståndslösa blockkedjor som Bitcoin och Ethereum är kryptovalutor en kritisk del av spelteorin och incitamentsmekanismen som håller blockkedjorna säkra. Kryptovalutor tjänar flera olika roller i en blockkedjas nätverk.

Cold wallet

En kryptoplånbok som inte är ansluten till internet och inte används för att signera transaktioner. Normalt en plånbok som fungerar som ett valv för förvaring av mer värdefulla tillgångar.

DAO

’Decentralized autonomous organization’ är en organisation som drivs på blockkedjan med användning av smarta kontrakt. Kontrakten anger de regler som styr organisationen och används för att verkställa beslut. DAO drivs av gemenskap och innehav av tokens som normalt representerar ägande och rösträtt.

dApp

dApps (decentraliserade appar), är precis som andra appar förutom att deras kod är skriven i ett smart kontrakt. Det innebär att all data och logik för att köra appen lever på blockkedjan, snarare än på en centraliserad server. På grund av detta är det ingen som äger appen eller dess data när appen laddats upp på blockkedjan, vilket skiljer dem från vanliga appar som laddas ned från internet eller köps i exempelvis App Store.

DeFi

DeFi (decentralized finance) syftar på finansiella decentraliserade appor såsom handelsplatser, utlåning och sparande. DeFi appar är digitala, öppna och decentraliserade eftersom de är kodade i smarta kontrakt på blockkedjan. De kombinerar traditionell ekonomi med mjukvara vilket möjliggör mer programmerbara och kraftfulla finansiella applikationer.

Digital signatur

Precis som fingeravtryck är unika för varje person är digitala signaturer unika för varje kryptoplånbok. Dessa signaturer är matematiskt härledda från ett kryptografiskt nyckelpar som består en av en privat och en publik nyckel. En digital signatur används för att bevisa att du känner till den privata nyckeln som är kopplad till den offentliga nyckeln (eller plånboksadressen), utan att behöva avslöja den privata nyckeln.

Drop

Lansering av en ny NFT kollektion.

Kryptering

En teknik som tilllåter dig att hålla dina data och meddelanden privata genom att ge dig möjligheten att kontrollera vem som har tillgång till dem.

ERC-20

Tokenstandarden för fungibla tokens på blockkedjan Ethereum. Dessa tokens, exempelvis Ether, är utbytbara mot varandra precis som dollar.

ERC-721

Tokenstandarden för icke-fungibla tokens (NFTs), alla ERC-721 tokens är helt unika och därmed inte utbytbara mot varandra.

ERC-1155

En multi-token standard som innebär att det kan skapas både fungibla och icke-fungibla tokens.

Floor price

Det lägsta listpriset för en NFT i en kollektion på en marknadsplats.

Fungibilitet

Utbytbarhet. En dollar kan bytas mot vilken annan dollar som heslt då alla dollar har samma egenskaper.

Gas

Avgiften du betalar för att genomföra transaktioner på blockkedjan såsom att skapa, köpa eller sälja en NFT på en blockkedjas nätverk. På Ethereum betalas avgiften i Ether (ETH). Avgiften varierar beroende på vilken beräkningskapacitet åtgärden kräver samt hur hög aktivitet det är på blockkedjan samtidigt som du vill genomföra en transaktion.

Generativ konst

Konst skapad med kod och med hjälp av ett autonomt system som avsiktligt introducerar slumpmässighet som en del av skapandet av konsten.

gm, GM eller Gm

En god morgon hälsning som är vanligt förekommande på NFT Twitter.

Hot wallet

En kryptoplånbok som är ansluten till internet, exempelvis mjukvaruplånböckerna MetaMask och Coinbase Wallet.

ICO

Initial Coin Offering, krypto världen motsvarighet till en börsnotering (IPO). Genom en ICO reser ett företag pengar för att finansiera sina affärsplaner.

IPFS (InterPlanetary File System)

Ett distribuerat fillagringsprotokoll som tillåter datorer över hela världen att lagra och tillhandahålla filer som en del av ett globalt peer-to-peer-nätverk. Vilken dator som helst kan ladda ner IPFS-programvaran och börja lagra och tillhandahålla filer. Metadatan för många NFTs lagras på detta sätt. 

Layer 1 blockkedja

Blockkedjor kan strukturellt delas upp i olika lager. Layer 1 fungerar som grunden på vilken andra lager kan byggas, beroende på blockkedja. Eftersom layer 1 är grunden bör den ha stark säkerhet och noll feltolerans. Exempel på Layer 1 blockkedjor är Bitcoin, Ethereum, Tezos och Solana.

Layer 2 blockkedja

Layer 2 blockkedjor bygges ovanpå Layer 1 blockkedjor, vilket gör de mer funktionella och komponerbarbara. Layer 2 ärver de egenskaper hos den layer 1 blockkedja de byggs på, men utökar samtidigt systemets funktionalitet som helhet. Exempel på Layer 2 blockkedjor är Arbitrum och Optimism som tillåter snabba och billiga transaktioner på Ethereum nätverket.

Liquid-Proof-of-Stake (LPoS)

Liquid-Proof-of-Stake (LPoS) är en typ av konsensusmekanism för att lägga till nya block av transaktioner till en blockkedja som tillåter innehavare av en kryptovaluta att låna ut sina valideringsrättigheter till andra användare utan att avsäga sig äganderätten till sina tokens. Detta resulterar i en hög flexibilitet avseende nätverksdeltagande.

Metadata

NFT metadata är data som beskriver de egenskaper som definierar en NFT, vad en NFT faktiskt är. Metadata för en NFT innehåller beskrivning av den digitala filen, dess namn, egenskaper och länk till var den digitala filen lagras.

MetaMask

Den mest använda mjukvaruplånboken på blockkedjan Ethereum. MetaMask är också ett gränssnitt för att interagera med decentraliserade appar och därmed en inkörsport till NFT marknadsplatser.

Metaverse

En samling verkligheter som inkluderar den verkliga världen eller en alternativ verklighet och en serie andra världar som ett community förenas omkring. Händelser, objekt och identiteter kan både existera och modifieras i flera världar i ett metaverse.

Minting

Själva skapandet av en NFT, när den digitala filen, metadatan och koden förevigas genom att omvandlas till en NFT på blockkedjan. Genom att minta en NFT blir den digitala filen en del av blockkedjan där den sedan kan säljas och köpas.

Nod

En nod är en enhet som deltar i ett nätverk genom att följa ett nätverksprotokoll. Enskilda noder kan utföra en mängd olika roller på en blockkedjas nätverk, såsom lagring av data, validering av information eller vidarebefording av meddelanden till andra noder. Beroende på nätverket kan varje nod ha en unik roll eller så kan flera noder dela samma roll. Noder håller igång en blockkedja.

On-chain

Om NFTs är on-chain finns de helt och hållet på blockkedjan. Den digital filen, metadatan och koden är lagrat på blockkedjan. Detta innebär att all NFT data permanent återfinns på blockkedjan.

On-chain kan även hänvisa till styrning av en blockkedja vilket innebär att reglerna för att genomföra förändringar kodas in i blockkedjans protokoll.

Open edition

NFT drop utan bestämt antal upplagor, vilket gör att samlare kan köpa den NFTn under en viss period (vanligtvis inom 24, 48 eller 72 timmar). Open editions kan också ske utan tidsbegränsning.

Peer-to-Peer (P2P)

Interaktion och samarbete mellan deltagare i ett delat projekt eller aktivitet som kännetecknas av nätverksbaserade organisationsstrukturer och gemensamma resurser.

Play-to-Earn (P2E)

I P2E spel kan spelare tjäna riktiga pengar eller tillgångar genom aktiviteter i spelet, vanligtvis genom att skaffa och handla med NFT och tokens. NFTs i spelet kan användas för att representera föremål i spelet, såsom vapen, karaktärer, virtuell mark etc. P2E möjliggör för spelare att tjäna pengar genom sina aktiviteter i spelet, istället för att enbart spendera pengar.

Proof-of-Stake (PoS)

Proof-of-Stake är en typ av konsensusmekanism som används för att validera och lägga till nya transaktioner på en blockkedja. Med detta system kan ägare av en kryptovaluta låsa in sin kryptovaluta vilket ger dem rätt att kontrollera nya block av transaktioner och lägga till dem i blockkedjan och därmed erhålla belöning.

Proof-of-Work (PoW)

Proof-of-Work är en typ av konsensusmekanism, en form för att lägga till nya block av transaktioner till en blockkedja. Arbetet som miners utför genererar en hash (en lång sträng av tecken) som verifierar transaktioner. Den miner som gör detta först vinner rätten att lägga till det blocket i blockkedjan och därmed erhålla belöning.

Royalties

Intäkter som kan tjänas av NFT kreatörer när deras NFT handlas på andrahandsmarknaden. Flertalet NFT marknadsplatser betalar automatiskt ut royalties varje gång en NFT säljs vilket tillåter kreatörerna att få betalt för sina verk varenda gång de säljs vilket därmed har potential att helt förändra det sätt kreatörer kan arbeta på.

Rug pull

När ett projekt skapas för att enbart generera försäljning och royaltyintäkter från handeln på andrahandsmarknaden under en period innan skaparna helt och hållet överger projektet.

Satoshi Nakamoto

Den än idag okände skaparen av Bitcoin.

Smart kontrakt

Ett smart kontrakt är ett skript som, vid anrop med en förfrågan, automatiskt kan utföra åtgärder eller beräkningar givet att specifika villkor är uppfyllda. Allt från att skicka aviseringar till att genomföra betalningar kan hanteras på ett smart kontraktet. Parterna på båda sidor om kontraktet kan vara säkra på säkert utförande eftersom kontraktet inte är beroende av några mellanhänder, enbart kod.

Solidity

Ett programmeringsspråk som används för att skriva smarta kontrakt på blockkedjan Ethereum.

Staking

Processen att aktivt delta i transaktionsvalidering på en blockkedja. Belöningar delas ut av nätverket i proportion till varje validerares insats.

Tillitslös

Tillitslös refererar till att användare inte behöver tillstånd för att använda blockkedjan, dess decentraliserade applikationer eller tillhörande system.

Tillståndslös

Tillståndslös refererar till att du inte behöver lita på en tredje part: en bank, en person eller någon mellanhand för att använda blockkedjan.

Tokeniserad

Processen att omvandla något av värde till en digital enhet (token) som är användbar i en applikation på blockkedjan.

Token

Tokens är värdeenheter som används för att överföra och lagra värde på en blockkedja. Tokens kan vara fungibla eller icke-fungibla (NFT). Många fungibla tokens används för att genomföra transaktioner eller för att ge innehavaren användning för att delta i exempelvis styrning och nätverksunderhåll av en blockkedja. Icke-fungibla tokens används istället för att lagra och representera digitala tillgångar.

Utility token

Inom NFT världen är ’utility tokens’ NFTs som är designade för att ge dig som innehavare specifik användbarhet och förmåner. Kreatören av en utility token har uttalat att dessa ger innehavare privilegier, rättigheter och belöningar som de annars inte skulle kunna komma åt från just den kreatören.

Skillnaden mot vanliga NFTs är att utility tokens uttalat kommer ge dig någon förmån i framtiden.

web3

Den tredje generationen av internet som ägs och drivs av utvecklare och användare och underbyggs med tokens. Blockkedjor, kryptovalutor och NFTs används för att ge användare möjligheter till deltagande och ägande av de resurser de själva bygger och använder.

WETH

Wrapped Ether (WETH) är en form av ETH som är insvept i ett smart kontrakt för att kunna användas på plattformar och decentraliserade applikationer (dApps) som stödjer ERC-20 tokenstandarden. WETH används bland annat för att lägga bud på NFTs och delta i auktioner. 1 WETH = 1 ETH och kan lätt konverteras fram och tillbaka.

Whitelist

Om din plånboksadress finns med på en whitelist för ett kommande NFT projekt har du möjlighet att köpa en NFT från kollektionen vid lansering. 

Halka inte efter

Upptäck möjligheterna inom NFT området idag. Signa upp dig nedan. Nyhetsbrev är på gång.