Blockkedjor förklarat

NFTs existerar ovanpå blockkedjor. De mest populära blockkedjorna för NFTs inkluderar layer-1 blockkedjorna Ethereum, Tezos och Solana. Teknologin bakom blockkedjor gör att ingen behöver göra om det som någon annan tidigare har gjort.

Ethereum, Tezos och Solana är de mest populära blockkedjorna för NFTs

Vad är blockkedjor?

Blockkedjor utgör infrastrukturen NFTs, kryptovalutor och decentraliserade appplikationer existerar ovanpå. Genom att blockkedjor styrs av kod och är decentraliserade finns NFTs och kryptovalutor tillgängligt världen över, dygnet runt. Här förklarar vi blockkedjans grunder.

Fördelar med blockkedjor

Blockkedjor gör det möjligt att bygga nya decentraliserade internettjänster med kraften hos centraliserade internettjänster, samtidigt som de finns tillgängliga för vem som helst med tillgång till internet.

Transparens och förtroende
Internettjänster är idag viktiga i våra ekonomiska, politiska och kulturella liv, men förtroendet mellan användare och de som driver internettjänster har brister och saknar transparens. Till skillnad från traditionella datorer som styrs av människor, självtstyrs blockkedjor av kod vilket gör att oberoende datorer i en blockkedja kan lita på varandra på ett sätt mänskligt styrda datorer inte kan.

Demokratiserade funktioner
Blockkedjor skiljer sig från traditionella datornätverk eftersom de är tillståndslösa, tillitslösa och ocensurerade. Vilken dator som helst i världen kan bli en del av blockkedjan så länge de följer en spelteoretisk mekanism, en så kallad konsensusmekanism. Således möjliggör blockkedjan tillståndslösa, peer-to-peer interaktioner och digitala tjänster som ägs och drivs av användarna istället för centraliserade företag.

Exponentiell innovation
Blockkedjan är sammansättningsbar likt LEGO bitar vilket innebär att utvecklare bygger vidare på det som tidigare byggts på blockkedjan. Att bygga på delade resurser bidrar till en omfattande innovationshastighet. Eftersom blockkedjor är tillståndslösa och tillitslösa behöver heller inte utvecklare oroa sig för att grunden de bygger ovanpå ska försvinna. Koden som blockkedjan styrs av kommer fortsätta köras i evighet vilket gör att utvecklare kan fokusera på nya innovationer.

Fördelar med blockkedjor inkluderar transparens, förtroende, decentralisering och innovationsmöjligheterna

Blockkedjans uppbyggnad

Blockkedjan är en distribuerad digital databas som lagrar och spårar information globalt på ett transparent sätt. Data finns i block som länkas samman och bildar en kedja av block som registrerar allt informationsflöde i en blockkedja. Blocken kan jämföras med en dators hårddisk.

Noder driver blockkedjan
En blockkedja består av oberoende deltagare med fysiska datorer (noder) som delar data i ett nätverk genom att köra samma mjukvara för att tillhandahålla de nödvändiga beräkningsresurserna som håller igång blockkedjan. 

Överrenskommelse genom konsensusmekanism
När data kommer in i nätverket, till exempel när användare vill köpa NFTs eller kryptovaluta, grupperas transaktionen i ett block för verifiering. Enligt matematiska regler (konsensusmekanismen som kan liknas vid ett operativsystem) röstar sen de anslutna deltagarna om transkationen och det aktuella blocket. Om det accepteras som giltigt med majoritetskonsensus, läggs blocket till i blockkedjans hela tidigare kedja av validerade block. Så småningom bildas en lång kedja av sammankopplade block. Den här kedjan av block lagras på varje dator som är ansluten till nätverket.

Säkerhet
Om du vill fuska och exempelvis ändra någon tidigare transaktion (som exempelvis skulle ge dig mer pengar än du egentligen har), behöver du gå med i nätverket med tillräckligt många nya datorer för att rösta igenom dina fusk till ett faktum. Detta kallas en 51% attack. På stora blockkedjor som Ethereum och Bitcoin skulle en sådan attack bli oerhört dyr då du skulle behöva ta kontroll över en majoritet av datorerna i blockkedjan.

Noder på blockkedjan

Kryptografiska nycklar

Varje kryptoplånbok har ett par kryptografiska nycklar som består av en privat och publik nyckel som behövs för att genomföra transaktioner på blockkedjan. Publika nycklar är allmänt kända och viktiga för identifiering medan privata nycklar alltid bör hållas hemliga och enbart användas för autentisering och kryptering av transaktioner.

Publik nyckel
Den publika nyckeln används som en adress som kan delas med någon som vill skicka NFTs eller kryptovaluta till dig eller för att någon ska kunna verifiera att du äger en specifik tillgång. 

Privat nyckel
Den privata nyckeln används för att skapa en unik digital signatur vilken utgör en säker digital identitetsreferens. För att genomföra en transaktion på blockkedjan behöver transaktionen godkännas med en digital signatur från ägaren till kryptoplånboken. Den digitala signaturen slås sedan samman med peer-to-peer nätverket för godkännande vilket sedan resulterar i att transaktionen inkluderas i ett block på blockkedjan och därmed har transaktionen genomförts . 

Så fungerar kryptografiska nycklar

Peer-to-peer nätverk

Peer-to-peer (P2P) nätverk är, inom blockkedjans värld, en decentraliserad nätverkskommunikationsmodell som består av en grupp deltagare med fysiska datorer (noder) som samverkar för att godkänna, lagra och dela transaktionsdata på blockkedjan. På Ethereum består P2P nätverket av tusentals datorer som kör mjukvara som samverkar för att lagra data och verifiera nya transaktioner och block på blockkedjan.

Decentraliserad kommunikation
Kommunikation sker utan inblandning av en centraliserad server. Istället är det noder som alla utför samma uppgifter och lagrar samma data. Detta kan jämföras med en centraliserad part såsom en bank som tvärtom lagrar alla transaktioner privat och endast banken hanterar transaktioner.

Centraliserad vs decentraliserad

Offentlig databas

All transaktionsdata lagras i en offentlig och oföränderlig digital redovisning där varje enskild nod lagrar all transaktionshistorik sedan det första blocket i blockkedjan producerades. 

Tillgänglig och oföränderlig data
Informationen i den offentliga databasen är tillgänglig för vem som helst men ingen kan ändra historiken, enbart ny information kan läggas till. Databasen fylls kontinuerligt på med nya block av transaktionsdata som länkas till de tidigare blocken i blockkedjan och säkerställs av anslutna noder världen över.

Konfidentialitet
En vanlig missuppfattning är att blockkedjor är anonyma, medan de i själva verket bara är konfidentiella. När en användare genomför en transaktion, registreras deras publika nyckel på blockkedjan, inte deras personliga information. Därav kan vem som helst se vilken plånboksadress som har genomfört en specifik transaktion samtidigt som användarens konfidentialitet upprätthålls.

blockkedjor består delvis av en offentlig databas som lagrar alla transaktioner som är tillgängligt för alla

Så fungerar blockkedjan

  1. En användare efterfrågar en transaktion (exempelvis köp av en NFT)
  2. Transaktionen representeras som ett block online
  3. Transaktionen skickas till peer-to-peer nätverket av fysiska datorer (noder)
  4. Genom blockkedjans konsenusmekanism verifieras transaktionen av anslutna noder
  5. När transaktionen har verifierats kombineras den med andra transaktioner som tillsammans skapar ett nytt block som valideras och läggs till i blockkedjan
  6. Användarens transaktion bekräftas
Så går en transaktion till på blockkedjan

Blockkedjans egenskaper

decentraliserad

Ingen myndighet eller enskild person upprätthåller blockedjan då den hanteras av en grupp fysiska datorer världen över.

Oförenderlig

Transaktioner på blockkedjan är oåterkalleliga och kan inte justeras i efterhand.

distribuerat

Varje nätverksdeltagare (nod) upprätthåller en kopia av hela blockkedjans historiska transaktioner och noderna behöver komma överrens inför varje uppdatering av blockkedjan.

säkerhet

Alla transaktioner på blockkedjan är enskilt krypterade genom kryptografi.

Konsensusmekanism

Beslutsalgoritmen gör att noderna snabbt kan nå överrenskommelse utan att behöva lita på varandra.

konfidentialitet

Användare behöver inte uppge personuppgifter, användare identifieras genom din publika nyckel.

SNABBHET OCH TILLGÄNGLIGHET

Via blockkedjor kan transaktoner genomföras på sekunder oavsett dag och tidpunkt.

Halka inte efter

Upptäck möjligheterna inom NFT området idag. Signa upp dig nedan. Nyhetsbrev är på gång.