Vad är en kryptoplånbok?

För att köpa, sälja, skapa eller skicka NFTs behöver du en kryptoplånbok som innehåller kryptovaluta.

Olika typer av kryptoplånbok

Kryptoplånböcker

Här går vi igenom kryptoplånböckers funktion och förklarar vilka olika typer av plånböcker som finns och vad som skiljer dem åt.

Förklaring av kryptoplånböcker

En kryptoplånbok är ett mjukvaruprogram som lagrar en uppsättning nycklar som används för att signera transaktioner, skicka, ta emot och även spåra ägande av NFTs och kryptovalutor på blockkedjan. En kryptoplånbok innehåller minst ett nyckelpar beståendes av en privat nyckel och dess kryptografiskt härledda publika nyckel.

Lagring av kryptografiska nycklar
Kryptoplånböcker lagrar användarnas publika och privata nycklar samtidigt som de tillhandahåller ett gränssnitt för att interagera med applikationer på blockkedjan som möjliggör att sälja, köpa och skicka NFTs och kryptovalutor.

Så används kryptoplånböcker
När du köper en NFT sker ingen överföring av själva NFTn från säljarens plånbok till din plånbok eftersom NFTs existerar på blockkedjan, inte i plånböcker. Istället används din privata nyckel för att signera transaktionen som skickas till nätverket av noder på blockkedjan. Nätverket kommer sedan att inkludera transaktionen i ett nytt block som läggs till i blockkedjan. Slutligen har blockkedjan uppdaterats och reflekterar nu att din plånbok nu ger dig tillgång till den NFT du köpt.

Plånbokskategorier
Kryptoplånböcker delas generellt in i mjukvaruplånböcker och hårdvaruplånböcker.

en kryptoplånbok används för att genomföra transaktioner med nfts och kryptovalutor på blockkedjan

Typer av plånböcker

Mjukvaruplånböcker
Mjukvaruplånböcker är idag det mest användarvänliga alternativet men samtidigt mest riskfyllda då plånboksmjukvaran har direkt tillgång till nycklarna samtidigt som plånboken är ansluten till internet och därmed sårbar för attacker. På samma sätt som du inte bör ha alltför mycket pengar i en fysisk plånbok bör du heller inte förvara värdefulla tillgångar på en mjukvaruplånbok. Kryptoplånböcker via mobil, desktop och webben är normalt mjukvaruplånböcker där MetaMask idag är den mest populära mjukvaruplånboken på Ethereum.

Hårdvaruplånböcker
En hårdvaruplånbok är en hårdvara som liknar ett USB-minne som används för att signera transaktioner genom att koppla in enheten i en dator. Hårdvaruplånböcker är mer säkra jämfört med mjukvaruplånböcker då de är designade för att undvika hackerattacker genom att nycklarna endast finns inuti hårdvaruenheten som inte är ansluten till internet. För att genomföra en transaktion ansuts plånboken till internet, men dina privata nycklar bevaras alltid offline. Därmed uppstår inte sårbarheten för attacker på samma sätt som om de privata nycklarna hade behövts anslutas till internet. Ledger, Trezor och Lattice1 är de mest populära hårdvaruplånböckerna.

Kryptoplånböcker delas in i hårdvaruplånböcker, som Ledger och Trezor och mjukvaruplånböcker som MetaMask

Centraliserade och decentraliserade plånböcker

Kryptoplånböcker delas in i centraliserade och decentraliserade plånböcker.

Centraliserade plånböcker 
Med centraliserade plånböcker ansvarar en tredje part, exempelvis en kryptobörs, för en användares privata nycklar och använder dem för att signera transaktioner åt användaren. Centraliserade plånböcker fungerar för användare som inte har problem med att lita på att en tredje part förvarar de privata nycklarna. Däremot, om exempelvis kryptobörsen, där du förvarar dina tillgångar och dina privata nycklar, går i konkurs eller blir hackad, riskerar du att förlora alla dina tillgångar. Samtidigt får du med en centraliserad plånbok inte tillgång till alla decentraliserade applikationer såsom NFT marknadsplatser.

Decentraliserade plånböcker
För att interagera med de flesta decentraliserade applikationerna behöver du en decentraliserad plånbok. Med en decentaliserad plånbok är du ensamt ansvarig för att förvara dina privata nycklar vilket innebär att du inte behöver lita på en tredje part. Däremot, om de privata nycklarna tappas bort eller läcker ut kommer du förlora alla dina tillgångar. MetaMask är den mest populära decentraliserade kryptoplånboken på Ethereum.

Det finns både decentraliserade och centraliserade kyrptoplånböcker där en decentraliserad plånbok ger dig full tillgång till NFT och krypto världen

Kryptoplånböckers funktion

Kryptoplånböcker fungerar som applikationer som gör att du kan hantera ditt konto på blockkedjan.

Plånboken som digital identitet
En användares plånbok fungerar som deras identitet i web3-världen. Det kan liknas vid att ha ett konto för hela webben, med all data och innehåll som någonsin signerats av användaren. Istället för att behöva skapa ett nytt konto för varje onlinetjänst du använder är din kryptoplånbok ditt konto för allt. Kryptoplånboken fungerar som en identitet där du enkelt kan ansluta din plånbok till alla möjliga decentraliserade applikationer och signera meddelanden som bevisar att du är ägaren av plånboken. 

Plånboken hanterar dina tillgångar
Via plånboken kan du se ditt saldo, genomföra transaktioner och interagera med decentraliserade applikationer. Tekniskt sett lagrar inte plånboken dina NFTs eller kryptovalutor eftersom dessa finns på blockkedjan. Däremot gör plånboken att du ges tillgång till de NFTs och kryptovalutor din plånbok ger dig tillgång till.

Kryptoplånbok kryptografiska funktioner

Publika och privata nycklar

Publika och privata nycklar är en integrerad del av blockkedjor. De tillåter användare, att via kryptoplånboken, köpa, sälja, skicka och ta emot NFTs och kryptovaluta utan inblandning av en tredje part. Du kan använda nycklarna för att genomföra transaktioner på blockkedjan med vem som helst, var som helst, när som helst. De publika och privata nycklarna passar ihop som ett nyckelpar. Du kan dela dina publika nycklar för att ta emot tillgångar, men dina privata nycklar måste under alla omständigheter hållas hemliga.

Publika nycklar
Den publika nyckeln genererar en plånboksadress som är en förkortad form av din publika nyckel. En Ethereum plånboksadress består av 42 bokstäver och siffror, 0x0825f18E948011f96DDa9508817420986E3313b4, som likt en mailadress kan delas publikt och människor kan skicka NFTs och kryptovaluta till adressen. Till skillnad från email är däremot inte din inbox privat. Alla kan, via din plånboksadress, se dina NFTs, dina kryptovalutor och din transaktionshistorik. Även om vem som helst kan se ditt saldo och skicka tillgångar till din plånboksadress behövs den privata nyckeln för att få access till plånboken.

Privata nycklar
Den privata nyckeln fungerar som ett lösenord som låser upp din plånbok och därmed bevisar att du är den sanna ägaren. Så länge enbart du har tillgång till din privata nyckel, är dina tillgångar säkra och kan hanteras var som helst i världen där det finns en internetanslutning. Vid varje transaktion på blockkedjan krävs signering med en användares privata nycklar för att transaktionen ska gå igenom.

Privata och publika nycklar tillåter dig att hantera din kryptoplånbok

Seed phrase

I samband med att du sätter upp din kryptoplånbok för första gången skapas en så kallad seed phrase, en hemlig återställningsfras för din kryptoplånbok. En seed phrase är en kod på 12, 18 eller 24 ord som kan användas som en back-up mekanism om du förlorar åtkomst till din kryptoplånbok eller tillhörande privata nyckel.

Förvara din seed phrase säkert
Från din seed phrase är det möjligt att få tillgång till dina plånboksadresser, privata nycklar och tillgångar. Därav är det oerhört viktigt att du fysiskt skriver ned din seed phrase (på flera ställen) när du sätter upp din kryptoplånbok. Du bör sen förvara din seed phrase fysiskt på säkra platser och aldrig någonsin lagra den digitalt eller dela den med någon.

En seed phrase kan liknas vid en återställningsfras för din kryptoplånbok. Din seed phrase bör aldrig lagras digitalt och alltid hållas hemlig

Centraliserad vs decentraliserad

Centraliserad plånbok

En tredje part har ansvaret för att att förvara dina privata nycklar som ger åtkomst till din plånbok och därmed dina NFTs och kryptovalutor. En centraliserad plånbok kan innebära att en kryptobörs förvarar dina tillgångar åt dig, likt hur en bank förvarar dina pengar på ett bankkonto. 

Fördelar

 • Om du förlorar åtkomst till din plånbok kan du kontakta tredje parten och återfå åtkomst till dina tillgångar.
 • Enkel att sätta upp.

Nackdelar

 • Svårare att ansluta till decentraliserade appar som NFT marknadsplatser.
 • Tredje part hanterar dina privata nycklar.
 • Om den tredje parten försvinner eller vid en dataläcka riskerar dina tillgångar att försvinna.
 • Användarregistrering och KYC krävs.
En centraliserad kryptoplånbok är användarvänlig men den ger dig inte full tillgång till NFT och krypto världen

Decentraliserad plånbok

Helt eget ansvar för plånboken. En decentraliserad plånbok ger dig full tillgång till alla applikationer blockkedjan har att erbjuda.

Fördelar

 • Full tillgång till decentraliserade appar som NFT marknadsplatser.
 • Lagrar inte känslig användardata.
 • Endast ägaren har tillgång till den privata nyckeln.
 • Fullständig kontroll över plånboken.

Nackdelar

 • Kontoåterställning kan vara omöjligt om dina privata nycklar tappas bort.
 • Ägaren är ensamt ansvarig för att upprätthålla sina säkerhetsrutiner.
En decentraliserad kryptoplånbok ger dig full tillgång till NFTs och krypto samtidigt som du är oberoende av en tredje part

5 gyllene regler

Dela aldrig din seed phrase med någon

lagra aldrig din seed phrase digitalt

Gör din research innan du signerar någonting med din kryptoplånbok

dubbelkontrollera innan du signerar transaktioner

om någonting är för bra för att vara sant så är det just det

NFT säkerhetsregler för att hålla dina NFTs och kryptovalutor säkra och inte förlora access till din plånbok

Halka inte efter

Upptäck möjligheterna inom NFT området idag. Signa upp dig nedan. Nyhetsbrev är på gång.