Skapa en NFT

Här går vi igenom 8 övergripande steg för du ska kunna skapa en NFT på blockkedjan Ethereum.

Så skapar du NFT

Skapa en NFT på Ethereum

En NFT består av en digital fil, identifieringskod, metadata, ägar- och transaktionshistorik. Att skapa bilder, låtar, videos eller andra digitala filer är skapandet sett till den konstnärliga delen av NFTs. Men ur blockkedjans perspektiv handlar skapandet av en NFT om så kallad minting. Minting är processen när den digitala filen och metadatan laddas upp på blockkedjan och omvandlas till en NFT.

Steg 1 - Skapa en digital fil

Skapa den digitala filen (bild, låt, video etc.) som du vill skapa en NFT utav.

För att skapa en NFT behöver du först skapa en digital fil, digital media

Steg 2 - Anslut till Manifold

Skapa NFTs med Manifold där du ansuter med MetaMask plånbok

Steg 3 - Skapa ett smart kontrakt

 • Klicka på ’New contract’. Därefter skickas du vidare för att fylla i detaljer för det smarta kontraktet (typ av token, namn, kontraktssymbol och ASCII konst).
 • ERC-721 tokens används om du avser skapa en enskild NFT medan ERC-1155 tokens används om du avser skapa flera upplagor.
Skapa ett smart kontrakt på Manifold där du fyller i kontraktsdetaljer inklusive typ av token

Steg 4 - Testa på Goerli

 • Klicka på ’Deploy on Goerli’ för att ansluta din MetaMask plånbok till Ethereums testnätverk Goerli där du kan säkerställa att allt fungerar och även testminta en token (själva skapandet av en NFT då den laddas upp på blockedjan).
 • Om du inte har någon Goerli Test ETH behöver du gå till goerlifaucet.com och skapa ett Alchemy konto.
 •  Klistra sen in din plånboksadress i textfältet (’Enter Your Wallet Adress’) på goerlifaucet och tryck på ’Send Me ETH’ – därefter får du 0,2 Goerli Test ETH i din plånbok.
 • Gå tillbaks till Manifold och tryck på ’Deploy on Goerli’ för att skapa ditt test smarta kontrakt.
Lägg upp det smarta kontraket på Ethereums testnätverk Goeli och skapa en token som ska representera din NFT

Steg 5 - Lägg upp smart kontrakt

 • Om allt fungerar på Goerli testnätverket kan du klicka på ’Go to dashboard’.
 • Sen kan du lägga upp ditt smarta kontrakt på Ethereums huvudnätverk genom att klicka på ’Deploy to Mainnet’. Notera att ingenting i ditt smarta kontrakt kan justeras efter detta.
 • I detta steg betalas en avgift i ETH.
Lägg upp det smarta kontraktet på Ethereums huvudnätverk

Steg 6 - Minta din NFT

 • Minta den digitala filen på ditt smarta kontrakt genom att klicka på ’Mint a token on Mainnet’.
 • I detta steg betalas en avgift i ETH.
Skapa eller minta en NFT på Ethereums huvudnätverk sker genom att den digitala filen omvandlas till en NFT

Steg 7 - Ställ in royalties

 • Ställ in royalty %, den andel av försälljningspriset på andrahandsmarknaden som ska tillfalla dig som skapare. 0-10% är vanligt förekommande.
 • I detta steg betalas en avgift i ETH.
Ställ in royalties för NFTs för att bestämma andelen av försäljningspriset kreatören ska erhålla på andrahandsmarknaden

Steg 8 - Kontrollera

 • Slutligen kan du gå till olika NFT marknadsplatser för att se över din(a) NFTs och dubbelkontrollera royaltyinställningarna.
 • Grattis, du har nu skapat en NFT världen får ta del av!
Kontrollera dina royaltyinställningar på olika NFT marknadsplatser

Halka inte efter

Upptäck möjligheterna inom NFT området idag. Signa upp dig nedan. Nyhetsbrev är på gång.