Tezos

Tezos är en programmerbar självrättandes blockkedja vilket möjliggör kontinuerliga uppdateringar samtidigt som deltagare ges möjlighet vara med och rösta om blockkedjans uppdateringar och styrning.

Blockkedjan Tezos

Vad är Tezos?

Tezos blockkedjan är snabb, billig och skalbar vilket har attraherat kreatörer och NFT samlare. Många kreatörer och samlare använder idag Tezos för att på ett kostnadseffektivt sätt experimentera och komma igång med NFTs. Här ger vi dig en inblick i hur Tezos fungerar och vilka populära NFT marknadsplatser du hittar på blockkedjan.

Bakgrund till Tezos

Tezos skapades av paret Arthur och Kathleen Breitman 2014 genom Dynamic Ledger Solutions som de grundade för att utveckla en självrättandes blockkedja.

Under 2017 genomförde Tezos en Initial Coin Offering (ICO), som vid tidpunkten var en av de största någonsin. Tez (XTZ) såldes för 232 miljoner dollar till ett pris om 0,47 dollar per XTZ.

Arthur Breitman och Kathleen Breitman grundade blockkedjan Tezos 2014

Hur fungerar Tezos?

Tezos liknar Ethereum på det sättet att det är en plattform för att skapa smarta kontrakt och bygga decentraliserade applikationer, men blockkedjan har även unika mekanismer.

Självrättandes struktur
En av Tezos unika egenskaper är att blockkedjan är både decentraliserad och självrättandes. 
Tezos kan förbättra sig själv med tiden genom en process som uppgraderar blockkedjans protokoll. Många andra blockkedjor saknar formella styrningsstrukturer vilket leder till att beslut för hela blockkedjor ofta fattas av en liten grupp.

Med on-chain mekanismer har Tezos möjliggjort att föreslå, välja, testa och aktivera olika protokoll. Blockkedjan kan därmed nå konsensus och skala samtidigt som säkerheten inte äventyras.

Användare deltar i styrningen
Ändringar kan föreslås av vem som helst där uppdateringar sedan beslutas genom konsensusprotokollet genom omröstning där innehavare av Tezos egna kryptovaluta (XTZ) kan delta.

Blockkedjan Tezos fungerar genom en självstyrande och decentraliserad struktur där användarna röstar om uppgraderingar

Tezos kryptovaluta

Tez (XTZ), Tezos egna kryptovaluta spelar en nyckelroll för att underhålla och driva blockkedjan. XTZ används även för att genomföra transaktioner och säkra blockkedjan genom bakning (motsvarigheten till stakingEthereum).

XTZ som drivmedel för Tezos
XTZ används likt ETH på Ethereuem för att utföra transaktioner på decentraliserade appar, betala avgifter (gas) och säkra blockkedjan.

XTZ som rösträtt
Genom att äga och baka XTZ får användare möjlighet att rösta på nätverksuppgraderingar, där varje röst viktas proportionellt mot mängden XTZ användaren bakar.

XTZ som lön
Bagare som säkrar och bidrar till att hålla igång blockkedjan Tezos samt användare som delegerar sina XTZ till bagare belönas med små mängder XTZ. Användarna som delegerat får en liten procentandel av den totala belöningen som tilldelas alla användare som delegerar sin XTZ till bagare på Tezos. Bagare får i sin tur lön i XTZ för sitt arbete.

Blockkedjan Tezos egna krytpovaluta Tez eller XTZ fungerar som drivmedel för Tezos och ger rösträtt kring uppdateringar av blockkedjan

Så säkerställs Tezos

Bagare säkerställer Tezos
Tezos säkerställs genom bagare (motsvarigheten till Ethereums validerare). Bagare är noder som aktivt deltar i nätverket genom att skapa nya block som läggs till i blockkedjan.

Bagare håller igång blockkedjan genom att validera transaktioner, signera block och skydda nätverket. Det krävs en deposition på minst 6 000 XTZ för att bli en bagare vilket kan bestå av en kombination av egna XTZ och XTZ bagaren fått delegerat till sig.

Genom matematiska algoritmer väljs en bagare för att skapa ett block som sedan skickas till 32 andra noder för validering. Om noderna intygar att blocket godkänns blir det en del av Tezos blockkedjan.

Incitament för ärligt beteende
Bagare får belöning för att lägga till block i blockkedjan, medan noderna som intygar blocket får belöning för intygandet. Om andra noder identifierar blocket som felaktigt, intygar de det som felaktigt, och blocket avvisas. Den utvalda bagaren förlorar därmed en del av sin deposition som straff vilket förminskar risken om oärligt beteende hos bagare.

Bagare är Ethereums motsvarighet till validerare på Tezos och säkerställer därmed blockkedjan genom att låsa in XTZ och validera block av nya transaktioner på Tezos

Tezos konsensusmekanism

Tezos använder en variant av Proof-of-Stake (PoS) konsensusmekanismen, kallad Liquid Proof-of-Stake (LPoS), för att säkra nätverket, validera transaktioner och distribuera nyutgiven XTZ. 

Liquid staking och bakning
Med LPoS bestäms rättigheten att få producera block på Tezos av hur stor deposition av XTZ varje bagare eller delegator har betalat in. LPoS tillåter också delegatorer att byta bagare när som helst vilket gör att deltagare snabbt kan anpassa sig till en bagare som har liknande röstpreferenser.
Användare som inte vill baka eller inte har 6 000 XTZ har möjlighet att delegera sina röster till bagare som röstar åt dem, vilket ökar inkludering av användare och därmed decentralisering av blockkedjan.

Tezos konsensusmekanism Liquid proof of Stake utökar decentraliseringen då fler användare kan delta genom att delegera sin rösträtt

NFT marknadsplatser på Tezos

Medan blockkedjan Ethereum idag är det mest populära alternativet för NFTs har Tezos lyckats etablera sig inom konst området. Vi tittar närmre på två av de mest populära NFT marknadsplatserna på Tezos.

Objkt
Objkt är den största och mest populära NFT marknadsplatsen på Tezos och den närmaste motsvarigheten till OpenSea på Ethereum. Användare kan köpa, sälja, auktionera, och lansera NFT kollektioner. Tidigare var Hic et Nunc den mest populära NFT marknadsplatsen, men när den lades ner i november 2021 tog Objkt snabbt över. John Karel, karaktäriserad av sina skelettkonstverk, är en av de mest populära kreatörerna som skapat NFTs på Tezos.

  • Betalningsmetoder: XTZ
  • Avgift vid första försäljning: 2,5% som betalas av kreatören
  • Avgift vid sekundär försäljning: 2,5% som betalas av säljaren
  • Royalties: Varierande beroende på kreatören

Fxhash
Fxhash är plattform med fokus på generativ konst och en NFT marknadsplats tillgänglig för vem som helst att lansera kollektioner. Likt Art Blocks på Ethereum genereras konstverken slumpmässigt med hjälp av ett datorprogram som ställts in av kreatören. Därmed blir köparen en del av skapandeprocessen där kreatören själv inte ens har sett det fullständiga konstverket innan det skapas, vilket sker när någon köper en NFT ur kreatörens kollektion. Zancan blev snabbt en av de mest populära kreatörerna på fxhash i samband med lansering av sin kollektion Garden, Monoliths.

  • Betalningsmetoder: XTZ, ETH, kredikort
  • Avgift vid första försäljning: 2,5% som betalas av kreatören
  • Avgift vid sekundär försäljning: 2,5% som betalas av säljaren
  • Royalties: Varierande beroende på kreatören
Tezos NFT marknadsplats

Tezos egenskaper

Självrättandes

Koordinering och utförande av protokolluppgraderingar kan implementeras sömlöst.

demokratiserad styrning

Alla deltagare kan delta i styrning av Tezos genom röstning.

decentraliserad innovation

Föreslagna ändringar som accepteras kan innefatta finansiering till projekt vars ändringar förbättrar Tezos.

verifiering

Tezos förbättrar säkerheten för användare genom att matematiskt bevisa egenskaper hos program som smarta kontrakt.

Delegering

Deltagare som inte vill delta direkt i omröstning har möjlighet att delegera röster till andra deltagre för att rösta på deras vägnar.

Halka inte efter

Upptäck möjligheterna inom NFT området idag. Signa upp dig nedan. Nyhetsbrev är på gång.