Solana

Solana är en programmerbar blockkedja med fokus på låga transaktionskostnader och högt flöde av transaktioner.

Solana blockkedjan har blivit populär genom sin snabbhet och låga transaktionskostnader

Vad är Solana?

Likt Ethereum och Tezos är Solana en layer-1 blockkedja som blivit populär genom
sitt fokus på snabba transaktioner till en låg kostnad. Här ger vi dig en inblick i Solana blockkedjan, dess funktioner och populära NFT marknadsplatser på blockkedjan.

Bakgrund till Solana

Anatoly Yakovenko grundade Solana 2017 för att erbjuda en blockkedja som kunde lösa problemet med höga transaktionskostnader och långa transaktionstider som andra blockkedjor kan uppleva.

I mars 2020 genomförde Solana en Initial Coin Offering (ICO) där varje SOL såldes för cirka 0,22 dollar.

Anatoly Yakovenko gundade Solana blockkedjan 2017

Hur fungerar Solana?

Solana skiljer sig från andra blockkedjor genom att bearbeta transaktioner när de kommer in i nätverket, istället för block per block. Denna kärninnovation som ligger till grund för Solana är Proof-of-History (PoH) mekanismen, som skapar historiska dokument som bevisar att en händelse har inträffat vid ett specifikt ögonblick. 

Snabb överrenskommelse mellan noder
Till skillnad från Ethereum behöver inte Solanas noder kommunicera och dela en stor mängd data med varandra för att avgöra om en transaktion är giltig eller inte. Istället har varje Solana nod sin egen klocka. Med hjälp av historiska data och kryptografiska klockor kan Solanas noder komma överens om den kronologiska ordningen för de nya transaktionerna och händelserna som inträffar i blockkedjan. Detta sker utan att noderna behöver kommunicera med varandra vilket ökar transaktionshastigheten.

Hastighet framför decentralisering
Solana anses inte vara lika decentraliserat som Ethereum då Solana körs på betydligt färre noder. Anledningen är att Solanas höga transaktionsgenomströmning innebär kostsamma hårdvarukrav för validerare av blockkedjan vilket gör att färre har möjlighet att delta.

Solanas funktionalitet innefattar att noder snabbt kan komma överrens om nya block av transaktioner som kan inkluderas på blockkedjan

Solanas kryptovaluta

SOL, Solanas egna kryptovaluta utgör en grundbult i drivandet av blockkedjan.

SOL som drivmedel för Solana
Precis som du använder ETH för att genomföra transaktioner på Ethereum använder du SOL för att genomföra transaktioner på Solana blockkedjan. Du behöver därmed en liten mängd SOL för att använda blockkedjan.

SOL som säkerhet för Solana
SOL används som ekonomisk säkerhet genom att användare kan låsa in SOL (staking) som bidrar till att säkra blockkedjan. I utbyte får användarna nyutgiven SOL som belöning.

SOL som lön för validerare
Användare på Solana betalar en avgift i SOL till validerare i utbyte mot de beräkningsresurser som krävs när användare vill genomgöra transaktioner.

Solanas egan kryptovaluta SOL fungerar som drivmedel och för att säkerställa Solana

Så säkerställs Solana

Validerare säkerställer Solana
Solana använder sig av så kallade Solana-kluster, vilket är en uppsättning validerare som är ansvariga för att utvärdera giltigheten av inkommande transaktioner som avses läggas till i blockkedjan.

I varje Solana-kluster fins en ledarnod (ledaren ändras ungefär varannan dag), som föreslår vilka transaktioner som ska läggas till i blockkedjan och signerar de föreslagna transaktionerna med sin signatur. De andra noderna inom klustret är validerare, som validerar om de föreslagna transaktionerna är giltiga.

Validerare på Solana
För att bli en validerare på Solana är det ingen strikt mängd SOL som behövs, däremot behöver du kraftfull (dyr) hårdvara och även SOL för att dagligen kunna betala och rösta för block.

Solana säkerställs genom Solana kluster, en uppsättning validerare som säkerställer att giltiga transaktioner läggs till i blockkedjan

Solanas konsensusmekanism

Solana använder sig av konsenusmekanismen Proof-of-Stake (PoS) kombinerat med Proof-of-History (PoH).

Proof-of-History
Med PoH skapas ett historiskt register som bevisar att en händelse har inträffat vid ett specifikt ögonblick. Medan många andra blockkedjor kräver att noder kommunicerar med varandra för att komma överens om att tid har passerat, har varje Solana nod sin egen klocka som bevisar när i tiden händelser har skett.

Snabb validering av nya block
Kombinationen av PoS och PoH gör att validerare behöver mindre tid för att validera transaktionsordningen, vilket innebär att nätverket snabbt kan välja en ny validerare för varje nytt block inför att det läggs till i blockkedjan.

Hög transaktionshastighet
Genom att ha en funktion som eliminerar behovet av att noder ska komma överens om tiden, har Solanas validerare mindre att bearbeta i varje block vilket ökar transaktionshastigheten på Solana.

Solanas konsensusmekanism proof of history gör att noder med hjälp av en kryptografisk klocka snabbt kan komma överrens om nya block att lägga till i blockkedjan

NFT marknadsplatser på Solana

Sedan Solana tillkännagav stöd för NFTs i maj 2021, har Solanas NFT ekosystem vuxit fram. Vi tittar närmre på två populära NFT marknadsplatser på Solana. 

Magic Eden
Magic Eden är den största och mest populära NFT marknadsplatsen på Solana med fokus på pfp och gaming NFTs där populära NFT kollektioner som DeGods (som dock annonserat att de ska flytta över till Ethereum) och Okay Bears har lanserats. Kreatörer som vill lansera en NFT kollektion på Magic Eden ansöker och vid godkännande erbjuder sedan Magic Eden hjälp med att skapa, marknadsföra och lansera NFT kollektionen.

  • Betalningsmetoder: SOL, ETH, kreditkort
  • Avgift vid första försäljning: 2,0% som betalas av köparen
  • Avgift vid sekundär försäljning: 2,0% som betalas av säljaren
  • Royalties: Valfritt för användaren

Solanart
Solanart plattformen erbjuder användare att köpa, sälja och skapa NFTs. Likt Magic Eden ansöker kreatörer om att få lansera NFT kollektioner på Solanart. På Solanart hittar du de flesta NFTs som finns på Solana blockkedjan.

  • Betalningsmetoder: SOL
  • Avgift vid första försäljning: 0%
  • Avgift vid sekundär försäljning: 0%
  • Royalties: Varierande beroende på kreatören
NFT marknadsplatser på Solana

Solanas egenskaper

snabbhet

Solana kan processa hundratals till tusentals transaktioner per sekund.

låg transaktionskostnad

Solana erbjuder transaktionskostnader som sällan överstiger 0,01 dollar per transaktion.

högt transaktionssflöde

Med en mekanism som gör att validerare av nya block snabbt kan väljas möjliggörs ett högt transaktionsflöde.

Halka inte efter

Upptäck möjligheterna inom NFT området idag. Signa upp dig nedan. Nyhetsbrev är på gång.