Vad är NFT?

En NFT är en unik digital tillgång på blockkedjan som representerar en digital eller fysisk tillgång och ägandet av den tillgången. NFT möjliggör för första gången i världshistorien att alla digitala objekt kan ägas, handlas, lagras, verifieras och spåras.

NFTs är unika tokens på blockkedjan

NFT skapar digitalt ägande

NFT möjliggör skapandet och handel av digitala tillgångar där äkthet, äganderätt och ursprung säkerställs via blockkedjan. Genom NFTs kan du äga tillgångar i den digitala värld vi spenderar allt mer tid i. Här förklarar vi NFT grundkonceptet och dess egenskaper.

Definition av NFT

För att beskriva vad en NFT är behöver vi först förstå vad både fungibel och icke-fungibel betyder.

Vad är fungibla tillgångar?
Tillgångar som kan bytas ut eller ersättas mot en annan av liknande karaktär. Framför allt finansiella tillgångar är fungibla. Exempelvis en krona och en dollar är fungibla, de kan bytas mot en annan krona eller dollar eftersom de har likadana egenskaper.

Vad är icke-fungibla tillgångar?
Tillgångar som inte kan bytas eller ersättas mot en annan av liknande karaktär. De flesta tillgångar i världen är faktiskt icke-fungibla. Bostäder, tavlor, mark, diamanter, flygbiljetter, båtar, är icke-fungibla då de sällan är utbytbara mot varandra (mot liknande bostäder, tavlor, mark, diamanter, flygbiljetter, båtar) eftersom alla har olika egenskaper.

Vad är icke-fungibla tokens (NFTs)?
Digitala tillgångar på blockkedjan som särskiljs från varandra med unika identifieringskoder och metadata. Eftersom alla NFTs är helt unika kan de inte bytas ut eller ersättas mot en annan NFT av liknande karaktär.

Till viss del kan NFTs jämföras med datorfiler i den mening att deras typ och användning kan vara extremt varierande. Till skillnad mot datorfiler kan du enkelt säkerställa urprung, ägande och äkthet av en NFT.

Skillnaden mellan fungibel och icke-fungibel och definitionen av nfts

NFT förklarat

Varje NFT är en unik digital representation av en tillgång. Alla NFTs är unika enheter av data på blockkedjan med inbyggda ägar- och äkthetscertifikat som möjliggör att de kan bevisa äkthet, ägande och ursprung av vilken digital tillgång som helst.

Varje NFT har en egen identifieringskod, metadata (det som beskriver vad en specifik NFT faktiskt är), ägar- och transaktionshistorik. NFTs kan därmed likställas med digitala pass som har en unik, icke-överförbar identitet som skiljer en NFT från en annan.

nft eller nfts har inbyggda äkhetscertifikat och ägarcertifikat som bevisar den sanna ägaren

Ägandeskap genom NFT

En NFT kan bara ha en ägare åt gången där ägandeskap identifieras genom en unik identifieringskod som inte kan replikeras. Överföring av ägandeskap av en NFT hanteras genom smarta kontrakt på blockkedjan där även äkthet och ursprung enkelt kan verifieras.

Digital media har den inbyggda egenskapen av naturligt överflöd där det är enkelt att spara ned kopior av bilder och videos som kan skickas till vem som helst. Med NFTs kan du genom en digital representation säkerställa ursprung och ägande av i princip vilken tillgång som helst, inklusive digital media.

nfts har inbyggda egenskaper som bevisar ursprung och ägande
Authentic Summer - The Memes by 6529

Sällsynthet hos NFTs

Alla NFTs är naturligt sällsynta eftersom alla är unika. Däremot, precis som en arrangör av ett evenemang kan välja hur många biljetter som ska ges ut, kan kreatören av en NFT bestämma hur många upplagor som skapas.

Ibland väljer kreatören att skapa en enskild NFT som representerar en enskild tillgång (1/1), ibland skapas flera som är liknande, men var och en lite annorlunda (1/1/x), och ibland skapas flera likadana upplagor (1/x). 

I samtliga fall har varje NFT fortfarande en unik identifierare och endast en ägare. Det kan med andra ord skapas flera NFTs som pekar på tillgångar som alla ser likadana ut, men varje har en unik identifieringskod.

Sällsynthet hos NFTs förklarat
Marble Quarry - Grant Yun (1/1). Chromie Squiggle - Erick Calderon (1/1/x). Sgt. Pepe - The Memes by 6529 (1/x)

Lagring av NFTs

På grund av den höga kostnaden av att lagra data på blockkedjan lagras normalt den digitala tillgången, metadatan och koden som representerar egenskaperna hos en NFT, inte på blockkedjan.

Istället är det en token som lagras på blockkedjan som pekar på var den digitala tillgången, metadatan och koden finns lagrad. Den digitala filen inklusive metadatan lagras normalt på en decentraliserad eller centraliserad server.

Decentraliserade servrar som IPFS eller Arweave är att föredra eftersom de är mer motståndskraftiga mot skadliga attacker då deras system är distribuerade och det därmed inte finns någon enskild enhet för hackare att rikta in sig på.

förklaring av hur nft tokens lagras via blockkedjan

NFT royalties

Ett av de mer kraftfulla koncepten hos NFTs för kreatörer är royalties, ett koncept som innebär att kreatörerna kan få betalt när deras verk säljs på andrahandsmarknaden. Detta skapar även en naturlig samsyn hos kreatörer och samlare då båda tjänar på att en NFT ökar i värde och säljs vidare till högre pris.

Vissa NFT marknadsplatser betalar automatiskt ut royalties när kreatörers verk säljs på andrahandsmarknaden. Samtidigt finns det NFT marknadsplatser som valt att inte betala ut royalties och några som gjort det valfritt för säljaren att betala royalties eller inte.

nft royalties förklarat vilket skapar mervärde för kreatören

NFT egenskaper

Säljbara

Kanske hade du Pokémon kort som barn. Eftersom du ägde kortet kunde du byta eller sälja det. Med NFTs kan alla handla digitala tillgångar med vem som helst som har en kryptoplånbok. Blockkedjor och NFTs möjliggör handel mellan personer världen över på ett effektivt och transparent sätt.

VERIFIERBARA

Många tillgångar som inte enkelt kan verifieras förfalskas. NFTs är verifierbara via blockkedjan där metadatan visar exakt vad det är köparen får samtidigt som all ägarhistorik finns tillgängligt.

PROGRAMMERBARA

En NFT kan förändras över tid, beroende på hur kreatören utformat det smarta kontraktet NFTn skapats på. Exempelvis kan en NFT programmeras för att reagera på händelser eller åtgärder som vidtas av ägaren, eller reagera på externa händelser som vädret eller slutresultatet i en fotbollsmatch.

INTEROPERABLA

Tack vare blockkedjans publika karaktär finns NFT data tillgängligt för alla. Detta öppnar dörrar för partnerskap, nätverkseffekter och möjligheter att bland annat förflytta NFTs mellan spel och virtuella världar.

COMMUNITY

NFTs erbjuder en ny kanal för skapande, deltagande, konsumtion och distribution. Communities byggs runt NFTs där samlare känner ägarskap och delaktighet vilket gör att både kreatörers och samlares incitament går hand i hand.

Halka inte efter

Upptäck möjligheterna inom NFT området idag. Signa upp dig nedan. Nyhetsbrev är på gång.