En resa mot 1 miljard användare

Internet-vs-crypto
Tweeta

Utvecklingen av NFT, krypto och internet

Som en NFT entusiast kan det vara svårt att övertyga sina vänner om att världen verkligen behöver digitalt, verifierbart ägande. Det blir inte lättare när priserna på ens NFT samlingar sjunker till rekordlåga nivåer och inte ens gigantiska varumärken som Times, NIKE, Budweiser eller Nickelodeon lyckas föra NFTs till massorna. Frågan kvarstår: Vad kommer krävas för att NFTs och web3 ska slå igenom på bred front, och när kommer det att ske?

Det handlar i stor utsträckning om utbildning. Kanske är det till och med så att vissa aspekter av NFT teknologin behöver brytas ut och presenteras under andra varumärken för att undvika den negativa klang som NFT tyvärr har förknippats med i vissa kretsar.

Å andra sidan finns det exempel som Roblox, som i stället väljer att använda begreppet NFT för att locka nya investerare, men sedan skapar sin egen version av NFTs som inte går att flytta utanför den slutna Roblox-världen. 

Utbildning är otvivelaktigt en nyckelfaktor för att driva utvecklingen framåt och precis som internet ständigt lockar fler användare så följer faktiskt web3 den utvecklingskurvan nästan identiskt som vi snart ska titta på. Men först vill vi hoppa tillbaka till internets utveckling för att närmare förstå dagens utveckling av web3 och NFTs.

En snabb överblick över internets utveckling och vägen mot web3

Många är omedvetna om att internet faktiskt har sina rötter så långt tillbaka som på 1960-talet, när myndighetsforskare använde det för att utbyta information. Det internet vi är bekanta med idag är inne på sitt fjärde årtionde och tog sin början 1983, då TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internetwork Protocol) etablerades.

Under årens gång har internet genomgått tre distinkta faser, ofta benämnda som Web 1.0, Web 2.0 och Web 3.0.

Källa: www.mdpi.com/futureinternet

Web 1.0 (1980-talet till 2000) ses som internets första stadium och präglades av statiska hemsidor, specialanpassade sidor skapade av företag för att nå ut till en viss publik och bannerreklam. Innehållsskapare var ovanliga och tillgången till internet lika dyr som dina elräkningar är idag.

Web 2.0 (2000 och framåt) markerade början av ”World Wide Web” och internet blev mer lättillgängligt och prisvärt. Användarna kunde därmed själva bli innehållsskapare och en bredare interaktion mellan användare möjliggjordes. Här föddes sociala medieplattformar som Facebook, YouTube och Twitter.

Web 3.0 (2010 och framåt) är den epok vi befinner oss i nu, där AI-baserade mobilappar, 3D-grafik och blockkedjeteknologi är i fokus. I samband med detta omfattar web3 begrepp som decentralisering, tokenekonomi och möjligheten att generera inkomster från digitalt innehåll.

Denna korta tillbakablick på internets historia visar hur det har förändrats och utvecklats över tid. Det framhäver också hur det fortsätter att utvecklas mot en mer decentraliserad och användarstyrd framtid med Web 3.0 i spetsen.

Blockkedjor och kryptovalutor förutspås nå 1 miljard användare senast 2026/27

Blockkedje- och kryptovalutavärlden har sett en snabb tillväxt sedan Bitcoin lanserades 2009. Vissa analytiker och observatörer jämför dess utveckling med internets expansion under 90-talet och som vi kan se i grafen här finns det slående likheter.

Då, precis som nu, fanns det skeptiker som ifrågasatte värdet av en digital värld. Men genom utbildning och tålamod lyckades entusiaster och visionärer visa på de fantastiska möjligheter som internet erbjuder och nu är vi här för att göra samma med web3 och NFT.

Så låt oss vara optimistiska och njuta av att vara pionjärerna som banar väg för framtiden samtidigt som vi tillsammans fortsätter utbilda och sprida kunskap om NFTs och web3. För precis som internet på 90-talet, är dessa teknologier ännu i ett väldigt tidigt skede men med en ännu större potential att revolutionera världen och skapa en ny era av demokrati.

Tweeta

Halka inte efter

Upptäck möjligheterna inom NFT området idag. Signa upp dig nedan. Nyhetsbrev är på gång.